IB consulting

Nabídka služeb

Společnost IB-CONSULTING, o. s. je nestátní neziskové občanské sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce nebo informací, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

MPSV otevřelo nový dotační program nazvaný  „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“,  který umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců s cílem zvýšení odbornosti nových i stávajících pracovníků. Podrobnější informace najdete zde. Tématické okruhy školicích programů si můžete stáhnout zde.

Nabídka služeb

Historie a současnost

Společnost IB-CONSULTING, o. s. je nestátní neziskové občanské sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce a informací, snižování energetické náročnosti, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost. Na českém trhu poradenských služeb působíme již od roku 1999 nejprve jako fyzické osoby. Za dobu své existence jsme se podíleli na certifikaci více než 50 firem z oblasti výroby a služeb, a tím se řadíme mezi zkušené subjekty v tomto oboru. Dosažené výsledky a dlouholeté zkušenosti jsou pro naše zákazníky zárukou kvalitních služeb. Jsme členem Hospodářské komory Okresu Třebíč, České společnosti pro jakost a spolupracujeme s renomovanou mezinárodní certifikační společností Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o. a podílíme se na budování systémů managementu a certifikací s dalšími regionálními firmami v tomto oboru. V oblasti budování informačních systémů působíme jako obchodní partner společností zabývajících se tvorbou a implementací profesionálních ekonomických a výrobních systémů.

Základní charakteristika služeb

 • ZAVÁDĚNÍ ISO: poskytujeme školící a konzultační činnost v systémech řízení firem dle norem ISO 9001/14001/27001/22000/50001, OHSAS 18001, HACCP. Konzultační služby pro zavádění systémů řízení jsou zabezpečeny certifikátem manažera kvality dle ISO 9001, viz. osvědčení.
 • CERTIFIKACE ISO: spolupracujeme s certifikačními společnostmi v ČR při certifikacích výše uvedených systémů řízení dle mezinárodních norem ISO
 • ODBORNÁ ŠKOLENÍ: provádíme odborná školení zaměstnanců firem v oblasti řízení a plnění předepsané legislativy, počítačové gramotnosti (např. MS Office, webdesign, AutoCAD), moderních statistických metod řízení (např. Kaizen)
 • SLUŽBY BOZP A PO: poskytujeme konzultační a školící služby firmám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle nařízení zákoníku práce, zákona č.309/2006 Sb. včetně provádění požární prevence, revizí a zkoušek vyhrazených zařízení (plynových, zdvihacích, tlakových) a dodávek navržených OOPP od smluvní dodavatelské firmy 3M. Sdružení "IB-Consulting" získalo odbornou způsobilost v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pole § 9 zákona č. 309/2006 Sb., viz. osvědčení.
 • EKOLOGIE: poskytujeme poradenství firmám v oblasti ekologie, evidence odpadů a hodnocení ekologických rizik a újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.
 • BEZPEČNOST POTRAVIN: Norma ISO 22000 společně se systémem bezpečnosti potravin HACCP jsou v mnoha případech podmínkou dodávek do nadnárodních řetězců, nemocnic, úřadů a k čerpání státních podpor na technologie ze strukturálních fondů EU. Jsme poradenskou organizací, která vám připraví k certifikaci systém bezpečných potravin (HACCP) dle platného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a věstníku MZe č. 2/2010.
 • DOTACE: provádíme poradenství v oblasti programu Nová zelená úsporám 2013 a pro čerpání strukturálních fondů EU v oblasti malého a středního podnikání
 • PROJEKCE BUDOV: provádíme projektovou činnost bytových domů a rodinných domů, potřebnou pro čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám 2013
 • ODHADY NEMOVITOSTÍ a PENB: provádíme odhady nemovitostí a výpočty Průkazů energetické náročnosti budov potřebné při prodeji Vašich nemovitostí
 • ODBORNÉ PORADENSTVÍ: poskytujeme poradenství v oblasti analýz systémů energetických úspor, bezpečnosti potravin, plnění předepsaných zákonných povinností a nabízíme poradenství při vypracování dokumentace pro prohlášení o shodě CE pro strojní výrobky
 • BEZPEČNOST INFORMACÍ: analyzujeme informační aktiva ve společnosti s identifikací nebezpečí ztráty a zneužití informací a navrhujeme preventivní opatření k jejich ochraně včetně hardwarového a softwarového zabezpečení podnikových sítí. Posouzení potřebnosti a výhod budování systému řízení bezpečnosti informací ve Vaší společnosti najdete zde.
 • SLUŽBY V IT: poskytujeme komplexní služby v oblasti systémové integrace v IT, návrhu webových prezentací a webhostingu, včetně dodávek hardware a software
 • HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ: pracovníci našeho sdružení ve spolupráci s energetickým auditorem Vám usnadní orientaci ve výběru energeticky úsporných řešení a napomůžou Vám se zpracováním energetických auditů, posudků a průkazů energetické náročnosti budov podle energetického zákona č.406/2000 Sb. v platném znění a zavedením systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50001. Sdružení "IB-Consulting" vlastní osvědčení o přípravě pracovníka pro zapsání do seznamu energetických auditorů od MPO ČR, viz. osvědčení.
 • WEBDESIGN A WEBHOSTING: nabízíme vývoj internetových aplikací včetně e-shopů a redakčních systémů na bázi HTML, XHTML, PHP, pronájem webhostingu s podporou MySQL, viz. doména , nobel-system